Poľovnícke združenie Matrač Gemerský Jablonec

IČO:

37950690

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Matrač Gemerský Jablonec

Dátum vzniku:

18.12.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dubno 23, Dubno, 98035

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329514683 - Dubno

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený