Poľovnícke združenie Markovec

IČO:

31976239

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Markovec

Dátum vzniku:

15.03.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Richvald 96, Richvald, 08501

Okres:

SK0411 - Okres Bardejov

Obec:

SK0411519766 - Richvald

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený