Poľovnícke združenie MANNA

IČO:

35594101

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie MANNA

Dátum vzniku:

10.10.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Táborská 9, Preseľany, 95612

Okres:

SK0236 - Okres Topoľčany

Obec:

SK0236505404 - Preseľany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený