Poľovnícke združenie Malý Ostrov

IČO:

36088501

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Malý Ostrov

Dátum vzniku:

11.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vojka nad Dunajom 74, Vojka nad Dunajom, 93031

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501999 - Vojka nad Dunajom

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený