Poľovnícke združenie MALINA

IČO:

34008616

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie MALINA

Dátum vzniku:

31.12.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Láb 486, Láb, 90067

Okres:

SK0106 - Okres Malacky

Obec:

SK0106508039 - Láb

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený