Poľovnícke združenie Maleník

IČO:

34058303

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Maleník

Dátum vzniku:

27.10.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bzince pod Javorinou, Bzince pod Javorinou, 91611

Okres:

SK0224 - Okres Nové Mesto nad Váhom

Obec:

SK0224505897 - Bzince pod Javorinou

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený