Poľovnícke združenie MALENÍK

IČO:

35515686

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie MALENÍK

Dátum vzniku:

21.12.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vojtovce, Vojtovce, 09101

Okres:

SK041B - Okres Stropkov

Obec:

SK041B528013 - Vojtovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený