Poľovnícke združenie Malenica

IČO:

35658495

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Malenica

Dátum vzniku:

26.10.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dolný Lieskov - Tŕstie 50, Dolný Lieskov, 01822

Okres:

SK0226 - Okres Považská Bystrica

Obec:

SK0226546640 - Dolný Lieskov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený