Poľovnícke združenie MAKOVICA v Kurimke

IČO:

35509015

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie MAKOVICA v Kurimke

Dátum vzniku:

14.04.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kurimka, Kurimka, 09016

Okres:

SK041C - Okres Svidník

Obec:

SK041C527491 - Kurimka

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený