Poľovnícke združenie Magura,Turčianske Kľačany

IČO:

36132276

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Magura,Turčianske Kľačany

Dátum vzniku:

19.12.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Turčianske Kľačany, Turčianske Kľačany, 03861

Okres:

SK0316 - Okres Martin

Obec:

SK0316512711 - Turčianske Kľačany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený