Poľovnícke združenie Magura Reľov

IČO:

35517689

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Magura Reľov

Dátum vzniku:

19.04.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Reľov, Reľov, 05903

Okres:

SK0413 - Okres Kežmarok

Obec:

SK0413523801 - Reľov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený