Poľovnícke združenie Madérét - Sokolce

IČO:

42288053

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Madérét - Sokolce

Dátum vzniku:

12.12.2011

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hospodárstvo Madérét-Ján Falath, Okoč, 93028

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501824 - Okoč

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený