Poľovnícke združenie MACHY

IČO:

31939929

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie MACHY

Dátum vzniku:

01.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Liptovská Kokava, 03244

Okres:

SK0315 - Okres Liptovský Mikuláš

Obec:

SK0315510611 - Liptovská Kokava

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený