Poľovnícke združenie LYSKA-BEŠA

IČO:

35602716

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie LYSKA-BEŠA

Dátum vzniku:

01.01.1992

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Tehla 116, Tehla, 93535

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502812 - Tehla

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený