Poľovnícke združenie LYNX Prešov

IČO:

42088470

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie LYNX Prešov

Dátum vzniku:

05.03.2009

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kováčska ulica 5, Prešov, 08001

Okres:

SK0417 - Okres Prešov

Obec:

SK0417524140 - Prešov

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený