Poĺovnícke združenie ĽUPČIANKA

IČO:

31941991

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie ĽUPČIANKA

Dátum vzniku:

18.06.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Partizánska Ľupča, 03215

Okres:

SK0315 - Okres Liptovský Mikuláš

Obec:

SK0315510904 - Partizánska Ľupča

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený