Poľovnícke združenie LUNA

IČO:

42408172

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie LUNA

Dátum vzniku:

14.04.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mierová 364/9, Streda nad Bodrogom, 07631

Okres:

SK042B - Okres Trebišov

Obec:

SK042B543802 - Streda nad Bodrogom

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený