Poľovnícke združenie Lúky so sídlom v Seni

IČO:

35511532

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Lúky so sídlom v Seni

Dátum vzniku:

25.03.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Seňa 314, Seňa, 04458

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426521973 - Seňa

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený