Poľovnícke združenie - LOVISKO

IČO:

31922074

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie - LOVISKO

Dátum vzniku:

11.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dlhé Pole, Dlhé Pole, 01332

Okres:

SK031B - Okres Žilina

Obec:

SK031B517500 - Dlhé Pole

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený