Poľovnícke združenie LOVENA

IČO:

35535407

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie LOVENA

Dátum vzniku:

22.01.1972

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Budimír, Budimír, 04443

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426521221 - Budimír

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený