Poľovnícke združenie LOPENÍK

IČO:

35593270

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie LOPENÍK

Dátum vzniku:

03.05.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nová Bošáca 504, Nová Bošáca, 91308

Okres:

SK0224 - Okres Nové Mesto nad Váhom

Obec:

SK0224506303 - Nová Bošáca

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený