Poľovnícke združenie LOHYŇA

IČO:

31921159

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie LOHYŇA

Dátum vzniku:

01.07.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vígľašská Huta-Kalinka, 96226

Okres:

SK0324 - Okres Detva

Obec:

SK0324518930 - Vígľašská Huta-Kalinka

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený