Poľovnícke združenie LIŠKA

IČO:

31967566

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie LIŠKA

Dátum vzniku:

09.11.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Radvaň nad Laborcom, Radvaň nad Laborcom, 06701

Okres:

SK0415 - Okres Medzilaborce

Obec:

SK0415520691 - Radvaň nad Laborcom

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený