Poľovnícke združenie Líška

IČO:

42320429

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Líška

Dátum vzniku:

05.02.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Delava 11, Hnilec, 05375

Okres:

SK042A - Okres Spišská Nová Ves

Obec:

SK042A526584 - Hnilec

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený