Poľovnícke združenie LIPOVICA Kolbovce

IČO:

35520647

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie LIPOVICA Kolbovce

Dátum vzniku:

18.01.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kolbovce, Kolbovce, 09031

Okres:

SK041B - Okres Stropkov

Obec:

SK041B527386 - Kolbovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený