Poľovnícke združenie LIPOVÁ - OPINÁ

IČO:

35511524

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie LIPOVÁ - OPINÁ

Dátum vzniku:

05.08.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kecerovský Lipovec 39, Kecerovský Lipovec, 04447

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426521540 - Kecerovský Lipovec

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený