Poľovnícke združenie Limba

IČO:

42104548

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Limba

Dátum vzniku:

18.12.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Krosnianska 8, Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, 04022

Okres:

SK0424 - Okres Košice III

Obec:

SK0424598682 - Košice - mestská časť Dargovských hrdinov

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený