Poľovnícke združenie LEVOČA I.

IČO:

35524219

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie LEVOČA I.

Dátum vzniku:

28.06.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Francisciho 24, Levoča, 05401

Okres:

SK0414 - Okres Levoča

Obec:

SK0414543292 - Levoča

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený