Poľovnícke združenie Letničie

IČO:

42360404

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Letničie

Dátum vzniku:

01.04.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Letničie 64, Letničie, 90844

Okres:

SK0216 - Okres Skalica

Obec:

SK0216504530 - Letničie

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený