Poľovnícke združenie Les Plášťovce


IČO:

34008331

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Les Plášťovce

Dátum vzniku:

12.05.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Plášťovce 105, Plášťovce, 93582

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502642 - Plášťovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený