Poľovnícke združenie Latorica SZIGET

Poľovnícke združenie Latorica SZIGET

IČO:

50262238

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Latorica SZIGET

Dátum vzniku:

14.03.2016

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Humenská 23, Michalovce, 07101

Okres:

SK0427 - Okres Michalovce

Obec:

SK0427522279 - Michalovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov