Poľovnícke združenie Lacková

IČO:

31980597

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Lacková

Dátum vzniku:

25.06.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Petrová, Petrová, 08602

Okres:

SK0411 - Okres Bardejov

Obec:

SK0411519715 - Petrová

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený