Poľovnícke združenie KYJOVNÍK

IČO:

34059008

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie KYJOVNÍK

Dátum vzniku:

16.04.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Košeca, Košeca, 01864

Okres:

SK0222 - Okres Ilava

Obec:

SK0222513253 - Košeca

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený