Poľovnícke združenie Kúty

IČO:

37835980

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Kúty

Dátum vzniku:

31.12.1976

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dr. Heska 926, Kúty, 90801

Okres:

SK0215 - Okres Senica

Obec:

SK0215504513 - Kúty

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený