Poľovnícke združenie Kurtáň

IČO:

42305896

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Kurtáň

Dátum vzniku:

05.03.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Fiľakovská cesta 286, Lučenec, 98401

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511218 - Lučenec

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený