Poĺovnícke združenie Krásno

IČO:

31936881

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie Krásno

Dátum vzniku:

01.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lesnícka 1050, Krásno nad Kysucou, 02302

Okres:

SK0312 - Okres Čadca

Obec:

SK0312509248 - Krásno nad Kysucou

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený