Poľovnícke združenie Krak Čečehov

IČO:

35535083

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Krak Čečehov

Dátum vzniku:

12.09.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Čečehov 83, Čečehov, 07211

Okres:

SK0427 - Okres Michalovce

Obec:

SK0427522392 - Čečehov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený