Poľovnícke združenie KRAČINY

IČO:

36102725

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie KRAČINY

Dátum vzniku:

01.03.1999

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jacovce, Jacovce, 95621

Okres:

SK0236 - Okres Topoľčany

Obec:

SK0236556157 - Jacovce

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený