Poĺovnícke združenie Kopytov

IČO:

31300855

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie Kopytov

Dátum vzniku:

21.09.1983

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Šindiar, Šindliar, 08236

Okres:

SK0417 - Okres Prešov

Obec:

SK0417525251 - Šindliar

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený