Poľovnícke združenie KONERÁD Plášťovce

IČO:

34004335

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie KONERÁD Plášťovce

Dátum vzniku:

03.11.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Plášťovce 781, Plášťovce, 93582

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502642 - Plášťovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

2 - Súkromné tuzemské

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený