Poľovnícke združenie KÓŇART Plešivec

IČO:

42363390

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie KÓŇART Plešivec

Dátum vzniku:

26.11.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

ČSĽA 475, Plešivec, 04911

Okres:

SK0428 - Okres Rožňava

Obec:

SK0428526096 - Plešivec

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený