Poľovnícke združenie Konárky Dobrá Voda

IČO:

36095729

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Konárky Dobrá Voda

Dátum vzniku:

18.04.2001

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dobrá Voda 59, Dobrá Voda, 91954

Okres:

SK0217 - Okres Trnava

Obec:

SK0217506915 - Dobrá Voda

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený