Poľovnícke združenie KOLESÁROVÁ

IČO:

35654228

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie KOLESÁROVÁ

Dátum vzniku:

25.06.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Štúrova 7, Závadka nad Hronom, 97667

Okres:

SK0323 - Okres Brezno

Obec:

SK0323509124 - Závadka nad Hronom

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený