Poľovnícke združenie Kluknava

IČO:

35516704

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Kluknava

Dátum vzniku:

01.02.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kluknava 543, Kluknava, 05351

Okres:

SK0421 - Okres Gelnica

Obec:

SK0421543233 - Kluknava

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený