Poľovnícke združenie Kľúčovec

IČO:

34011978

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Kľúčovec

Dátum vzniku:

16.09.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kľúčovec, Kľúčovec, 93007

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501689 - Kľúčovec

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený