Poľovnícke združenie Kamenná

IČO:

35999098

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Kamenná

Dátum vzniku:

13.01.2000

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vyhne 294, Vyhne, 96602

Okres:

SK032D - Okres Žiar nad Hronom

Obec:

SK032D517364 - Vyhne

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený