Poľovnícke združenie Kamenica

IČO:

31897452

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Kamenica

Dátum vzniku:

22.11.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Veľká Lehota 228, Veľká Lehota, 96641

Okres:

SK032C - Okres Žarnovica

Obec:

SK032C517330 - Veľká Lehota

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený