Poľovnícke združenie Kamenec - Prievaly

IČO:

36093858

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Kamenec - Prievaly

Dátum vzniku:

23.11.2000

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Prievaly, Prievaly, 90634

Okres:

SK0215 - Okres Senica

Obec:

SK0215504726 - Prievaly

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený