Poľovnícke združenie Jeleň

IČO:

31304800

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Jeleň

Dátum vzniku:

12.11.1993

Dátum zániku:


18.02.2006

Adresa sídla:

Tuhrina 20, Tuhrina, 08207

Okres:

SK0417 - Okres Prešov

Obec:

SK0417525332 - Tuhrina

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

xxxxx - nezaradené

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov