Poľovnícke združenie Javorník

IČO:

31119000

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Javorník

Dátum vzniku:

26.07.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Papradno, Papradno, 01813

Okres:

SK0226 - Okres Považská Bystrica

Obec:

SK0226513466 - Papradno

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený